Wednesday, August 31, 2011

ഒരു ചോദ്യം..മറിയമ്മ ?

സ്പന്ദനം
കവികള്‍ക്ക് ലഹരി  കവിതകളും
കഥാകൃത്തുക്കള്‍ക്കോ കഥകളും
തുറന്ന കണ്കളും കാതുകളും
           നിറങ്ങള്‍ ചാര്‍ത്തുന്നു  തൂലികയും ....

ഇന്നു ഞാനേറെ പറയാന്‍ കൊതിക്കുന്നു
മറിയമ്മ തന്‍ മുഖം മായാതെ നില്‍ക്കുന്നു
പണ്ട് മരിച്ചു പോയ് എന്നു പറഞ്ഞോരാ...
മറിയമ്മ വീണ്ടും ഉയിര്‍ത്തതു  കാണുവാന്.
നാല് പതിറ്റാണ്ട്  മുമ്പരങ്ങ്‌ തകര്‍ത്തൊരാ,
വായനക്കാരെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ,
കഥകള്‍ പകര്‍ന്നോരാ തൂലികാ ശക്തിയെ
പിന്നാരും കാണാത്തതെന്തന്നറിയില്ല.


ആസ്വാദകര്‍ അന്നേറെ വളര്ന്നതും,
വിമര്ശകര് ഒട്ടും കുറയാതിരുന്നതും..
അക്ഷരം ചാലിച്ച  തൂലികാശക്തിയോ ....
കഥകള് തുടര്‍ന്നും പറഞ്ഞു സുലഭമായ്.

ആസ്വാദനങ്ങളും‍ വിമര്‍ശനങ്ങളും,
അരങ്ങു തകര്‍ത്തങ്ങാടി തിമിര്‍ത്തപ്പോള്‍......
ഒരുനാള്‍ കണ്ടില്ല  തൂലികാ ശക്തിയെ
ഒരുപാട് തിരഞ്ഞവര്‍ കണ്ടില്ലോരേടത്തും.


വായനക്കാര്ക്കൊരു സംശയം ബാക്കിയായ്
 മരിച്ചു എന്നവര്‍ ചിന്തിച്ചുറക്കെയും....
തിരയാന്‍ സ്ഥലമില്ല ഭൂവിലൊരേടത്തും
മറിയമ്മ എന്നൊരു പേര്‍ മാത്രം ബാക്കിയും .....


ഇന്നിതാ വീണ്ടും ഞാന്‍ കണ്ടു മറിയമ്മെ,
തൂലികാ നാമത്തില്‍ ഒതുങ്ങിയ പാടവം
അക്ഷര സിദ്ധികള്‍ കൊരുത്ത കരങ്ങളി -
ന്നെന്‍ പ്രിയ താതന്റ്റെയാണെന്ന വാസ്തവം ....!


ഉയര്‍ന്നു വരുന്നോരാ ചോദ്യശരങ്ങളെ
തേങ്ങലായ് ഉള്ളില്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തുമ്പോഴും
വായനക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ചോദിച്ചു പോയി ഞാന്....‍
എന്തിനു  ബന്ധിച്ചു അക്ഷര സിദ്ധിയെ .....?
നന്ദിനി

Saturday, August 27, 2011

അനാഥത്വം

സ്പന്ദനം 

അനാഥര്‍ എന്നൊരാ 
വാക്ക് പറയുന്നു ...
നാഥനില്ലാത്തവര്‍  
എന്ന വിശേഷണം ...

                താങ്ങും തുണയും 
                ഇല്ലാതെ അലയുമ്പോള്‍
                അനാഥര് തന്‍ അര്‍ത്ഥം ...
                മാറി മറിയുമോ...?


അനാഥത്വം എന്നത്
ബാഹ്യ രൂപങ്ങളില്‍
' ആരുമില്ലാത്തവര്‍ '
എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ...

                              
                 ഒന്ന്  ചോദിക്കട്ടെ ....
                 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ ...
                 അനാഥരാകുന്നില്ലേ...    
                 സനാഥരിന്നുലകത്തില്‍ ....?


എന്താണിതിനര്‍ത്ഥം ....?
എന്ത് വിളിക്കണം .....?
" മനുഷ്യത്വ  ലംഘനം "
എന്ന പേര്‍ ചേരുമോ ...?

             
                 മരവിച്ച സംസ്കാരം
                 ബാക്കി വച്ചീടുന്ന
                 നീതി രഹിതമാം
                 കുലമഹിമയൊക്കെയും ...


സംസ്കാര സമ്പന്നതയ്ക്ക്
വിഘ്നമോ ...?
നേരായ ചിന്താഗതിക്ക്
തടസ്സമോ ...?
 

                    സത്യ വിരുദ്ധമാം
                    പ്രഹേളിക  തന്നെയോ ...?
                    ദൈവ ഭയത്തിന്‍  അഭാവമോ ...?
                    അറിയില്ല ...


നീതിയും ന്യായവും
ത്യജിക്കുന്ന സംസ്കാരം
ഇന്നറിയുന്നുവോ...
തകരുന്ന മനസ്സുകള്‍ ...

                  
             സനാഥരായിട്ടും
             അനാഥരായീടുന്ന ....
             ജീവിതം തള്ളുന്ന
             സനാഥ ജന്മങ്ങളെ .....!


നന്ദിനി
               
            
               

Tuesday, August 16, 2011

മരവിച്ച സ്ത്രീത്വം

സ്പന്ദനം


സ്ത്രീയാണ് സൃഷ്ടി തന്‍ മകുടവും തേജസ്സും ...
മാതൃ സ്നേഹം തന്‍  അക്ഷയ ശ്രോതസ്സും ...
സ്തീ ജന്മമേ, നീ കാരുണ്യ വാരിധി ...!
സ്നേഹ മുഖ മുദ്ര നിന്നുടെ ശ്രേയസ്സും....
 
വിജ്ഞാന വൃക്ഷത്തിന്‍ ആദ്യ പാ൦ങ്ങളില്
മാതൃ സ്നേഹത്തിന്റ്റെ പങ്ക് പ്രധാനവും ...
തളിര്‍ക്കുന്ന ...പൂക്കുന്ന..  ജീവ വൃക്ഷത്തിന്റ്റെ ...
തണലായ്‌ തീരുന്ന പുണ്യമാം ജന്മവും ....
 
കാലചക്രങ്ങള്‍ തന്‍ കാല്പ്പനികതകളില്‍ ...
വിള്ളലായ് മാറുന്ന പൊള്ളുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ...!
അര്‍തഥാന്തരങ്ങളില് മാറ്റം കുറിക്കുമ്പോള്‍
അന്യമായി മാറുന്ന സ്തീയുടെ ജന്മവും ....
 
ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളില് കാണുന്ന
സ്ത്രീ തന്‍ കഥകളോ സഹനത്തിന്‍ പുത്രിയും ...!
കരഞ്ഞു കലങ്ങുന്ന കണ്ണില്‍ തെളിയുന്ന ..
സാമാന്യ ബുദ്ധി ത്യജിക്കുന്ന ജന്മങ്ങള്‍ ...!
 
അര്‍തഥതലങ്ങളില് മാറ്റം അനിവാര്യം ..?
ക്രൂരത ...വക്രത ...കുടില തന്ത്രങ്ങളും....
സ്ത്രീ ജന്മത്തിന്റ്റെ കുത്തകയാണെന്ന....,
ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിന്റ്റെ വിക്രിയ ഭീകരം ...! ‍
 
വേദന വിങ്ങുന്ന കഥയില്‍ തെളിയുന്ന ...
തിന്മ പ്രസരിക്കും മൂല്യ ച്യുതികളില്‍ ...
സ്ത്രീയെന്ന ജന്മത്തെ   കോവര്‍ കഴുതയും ...
   സിംഹിയുമാക്കിയാല്‍ എന്താണിന്നത്ഭുതം ...!‍
 
നന്ദിനി

Friday, August 12, 2011

പ്രണയ വിഷയം

സ്പന്ദനം

കാലഘട്ടങ്ങള്‍ തന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം
കഥാകൃത്തുക്കള്‍ തന്‍ രചനകള്‍ക്കപ്പുറം
അക്ഷരം കോര്ക്കുന്ന കവികള്‍ക്കുമപ്പുറം
കാണുന്നു ഞാനാ വയസ്സന്‍ പ്രണയത്തെ ...

എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും വിഷയം പ്രണയവും ..
പ്രണയത്തിന്‍ ചേഷ്ടയും ലീലാവിലാസവും ..
വര്‍ണ്ണന വളര്‍ന്നു പടര്‍ന്നു പന്തലിക്കുമ്പോള്‍...
വില്ലനെ പോലെ വരുന്നു വിരഹവും ...
പിന്നെ വിരഹത്തിന്‍ ചുവടുകള്‍ അളന്നിടും
ഏകാന്തതയും ... ഒടുവില്‍ മരണവും ...
പ്രണയത്തിന്‍ പേരില്‍ കടന്നു കൂടീടുന്ന
വിഷയത്തില്‍ ഒതുങ്ങുന്നു ഇന്നിന്റ്റെ അക്ഷരം ..

 നിര്‍വ്യാജമായൊരാ സ്നേഹ സാമ്രാജ്യത്തെ ..
പ്രണയ തലക്കെട്ടില്‍ കുത്തി നിറയ്ക്കുമ്പോള്‍
പ്രണയ വഴികളില്‍ ഇടറി വീഴുന്നവര്‍
കാണാതെ പോകുന്നു സ്നേഹത്തിന്‍ പരിശുദ്ധി ....

അന്യമായ്‌ മാറുന്ന സ്നേഹ വിചിന്തനം
പ്രണയ വിഷയത്തില്‍ എരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ...
ഊരാക്കുടുക്കില്‍ പെടുന്നോരാ ജന്മത്തിന്‍
പ്രണയ വിശേഷണം കയ്പ്പോ ...? മധുരമോ....?
 
 
നന്ദിനി

Saturday, August 6, 2011

ഭ്രാന്തോ ...ആര്‍ക്ക് ..?

സ്പന്ദനം 
                                                      
മറനീക്കി സത്യങ്ങള്‍ 
പുനര്‍ജ്ജ്നിക്കുമ്പോള്‍ ‍
ഉടലെടുക്കുന്നിതാ
ഭ്രാന്തന് ചിന്താഗതി....

മനസ്സിന്റ്റെ ഗദ്ഗദം
ഭ്രാന്തായ് സമര്ത്ഥിക്കാം..
ഉള് തേങ്ങലുകളോ
ഭ്രാന്തിന്റ്റെ രോദനം ...!

ചിന്താസരണി തന്‍
വേലിയേറ്റത്തില്‍ 
പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും
വാക്കുകള്‍  ഭ്രാന്തുകള്‍ ....!

യവനികയ്ക്കപ്പുറം
പതുങ്ങി നിന്നീടുന്ന 
സത്യാവസ്ഥ തന്‍ 
സമര്‍ത്ഥനം  ഭ്രാന്താവാം ...!

ദുഷ്കര്‍മ്മാന്ത്യമോ
സത്യലംഘനത്തിലായ്...
സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നതും 
ഭ്രാന്തിന്റ്റെ  പേരിലും ...!

നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ 
മാറിമറിയുമ്പോള്‍ 
ഭ്രാന്തിന്‍  വിശേഷണം
മറ്റൊരു ഭ്രാന്താവാം ...!

നന്ദിനി